Zajišťujeme výcvik:

výcvik skupin: A,B,B+E,C,C+E, T
kondiční jízdy
školení referenčních řidičů

 

Další služby:

prodej učebnic
vypůjčení učebnic po dobu výcviku
možnost úhrady ve splátkách (bez navýšení)
výcvik v cizím jazyce

 

 

DRUHY PROVÁDĚNÝCH VÝCVIKŮ

Základní výcvik

Výcvik na skupiny či podskupiny AM, A1, A2, A, B a T řidičského oprávnění můžete absolvovat jako úplní začátečníci.


Sdružený výcvik

Připravujete se na získání řidičského oprávnění více skupin současně? V praxi se jedná nejčastěji o skupiny A+B, výjimečně A+B+T.


Rozšiřující výcvik

Tento druh výcviku absolvujete, když jako držitel řidičského oprávnění rozšiřujete o další skupinu, například z B na C, z A1 na A a podobně. Můžete kombinovat z B na C+A a podobně.


Doplňovací výuka a výcvik

Jedná se o tři případy výcviku, kdy jejich minimální počet není určen učební osnovou, ale závisí na dohodě mezi žákem a autoškolou:
● pokud jste neprospěli u závěrečné zkoušky a chcete si s autoškolou domluvit jízdy navíc
● chcete-li si rozšířit řidičské oprávnění na skupinu A s omezením (A2) na A bez omezení, popř. z A1 na A2
● chcete-li jako držitel skupiny B s omezením na automatickou převodovku získat skupinu B bez omezení


Motocykl bez omezení

Řidičské oprávnění na motocykl bez omezení výkonu můžete získat dvěma způsoby:
● jste držitelem řidičského oprávnění na skupinu A s omezením a absolvujete tzv. "doplňovací zkoušku"? Jedná se pouze o zkoušku z jízdy ve stejném rozsahu jako zkouška z praktické jízdy. Před zkouškou si v autoškole můžete domluvit jízdy na motocyklu nad 35kw dle potřeby (tzv. "postupný přístup")
● absolvujete výcvik na skupinu A a závěrečnou zkoušku na motocyklu bez omezení výkonu (tzv. "přímý přístup")


12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Musíte absolvovat cvičné jízdy? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již následující den po vypršení zákazu řízení. Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí zákazu řízení a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní!

Co je k tomu potřeba přinést? Psychologické vyšetření +  výpis z karty řidiče.


Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Musíte absolvovat cvičné jízdy? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Co je k tomu potřeba přinést? Musíte doložit rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti. V případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení. Výpis z karty řidiče. Žádost do autoškoly a posudek o zdravotní způsobilosti.


Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

 Musíte absolvovat cvičné jízdy? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

 Kdy můžete přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

 Co je k tomu potřeba přinést? Musíte doložit výpis z karty řidiče. Žádost do autoškoly a posudek o zdravotní způsobilosti.


Naše autoškola Vám poskytuje výcviky pro všechny níže uvedené skupiny: ______________________________________________________________________

A2 | 18 let

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj do výkonu 35 kw nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,2kW/kg


A | 21 let dva roky držení ŘP skupiny A2 nebo 24 let věku

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj nad výkon 35 kw nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,2kW/kg


B | 18 let

motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg
jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg
lehké motocykly do 125cm3 s výkonem do 11kW s automatickou převodovkou

B+E | 18 let

jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla nad 750 kg
jízdní soupravy, které nespadají pod skupinu B

další podmínka: držitel skupiny B

 


C | 21 let

opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. K vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

další podmínka: držitel skupiny B


 

C+E | 21 let

opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

další podmínka: držitel skupiny C


 

T | 17 let

traktory a pracovních stroje samojízdné; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.

 

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení